מקצועות הבריאות

מתי''א שומרון

חדשות מהשטח - ק. תקשורת ותרפיסטיות

מצגות שהכינו קלינאיות תקשורת ותרפיסטיות מתי"א שומרון

בפעילות משותפת ביוזמת מומחיות התחום, הוכנו והוצגו הפעילויות.המצגות משקפות את העשייה בשטח.

הפירמידה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA